Wprowadzone przez PWTW

Pogłębiaj swoje życie duchowe!

[STUDIUM DUCHOWOŚCI] Duchowość chrześcijańska nie jest przywilejem dla osób wybranych. Piękno życia opartego o Ewangelię, radość wypływająca ze zjednoczenia z Bogiem w codzienności i troska o własne wnętrze są obecne w sercu każdego chrześcijanina. W nowym roku akademickim na naszym Studium Duchowości proponujemy Słuchaczom nową i bardziej pogłębioną formułę zajęć. Dające solidny fundament treści teoretyczne […]

Nowość! Szkoła Biblijna Collegium Joanneum

[SZKOŁA BIBLIJNA] „Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość […]

Teologia – studiować by mądrzej żyć!

 [TEOLOGIA] ,,Człowiek, który studiuje teologię uczy się patrzeć w nieskończoność. Ważne jest podczas studiowania, aby nie być zapatrzonym w wykładowcę albo w siebie, ale wzrok kierować ku Bogu. Człowiek wierzący, który nosi w sobie Światło Chrystusa, patrzy dalej, szuka swoim wzrokiem Nieskończonego. Aby mieć czyste spojrzenie człowiek wierzący powinien przychodzić na wykłady po spowiedzi. Inaczej […]

Umocnij siebie, swoje małżeństwo i wspieraj inne! Zobacz nowy film promocyjny!

[STUDIUM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY] ,,Doświadczyłam jak mało wiem o uczuciach, potrzebach, i żyję obok siebie. Bez tego nie mogłam zrobić kolejnego kroku, ani pomagać narzeczonym i innym małżeństwom. Dziękuję Bogu, że tu przyszłam.” Ania Jeśli chcecie/chcesz m. in.: wzmocnić osobiste relacje interpersonalne  poprawić efektywności komunikacji  głębiej zrozumieć własne potrzeby  nabyć umiejętności prowadzenia warsztatów  pogłębić rozumienie […]

Powołanie i rozwój Diecezji Warszawsko-Praskiej – obrona pracy doktorskiej 

22 czerwca 2020 roku, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Macieja Radzikowskiego na temat „Powołanie i rozwój Diecezji Warszawsko-Praskiej w latach 1992-2017”. Promotorem w przewodzie doktorskim był Rektor Papieskiego Wydziału, ks. prof. dr. hab. Krzysztof Pawlina. Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda z Katolickiego Uniwersytetu […]

Jubileusz ks. prof. Marka Starowieyskiego

Nasz profesor ks. Marek Starowieyski 26 czerwca obchodzi sześćdziesięciolecie kapłaństwa. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski jest cenionym w Polsce i za granicą znawcą Ojców Kościoła, miłośnikiem źródeł wczesnochrześcijańskich, autorem licznych publikacji, wykładowcą i duszpasterzem. Nadal prowadzi intensywne badania naukowe i działalność dydaktyczną, publikuje książki, […]

Nowe zasady kształcenia do doktoratu

Z początkiem października 2019 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie zgodnie z wytycznymi nowej ustawy, zmianie ulegną zasady kształcenia do doktoratu. W związku z tym rozpocznie działalność Szkoła Doktorska. Jednak, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w tym projekcie (1 miejsce), proponujemy także inną formę przygotowania do doktoratu pod nazwą “Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie […]