Wprowadzone przez PWTW

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji. Dołącz do nas!

Jak głosić Ewangelię współczesnemu światu? Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wyzwaniem, wobec którego Kościół staje od początku swego istnienia. Moment historyczny, który obecnie przeżywamy, stanowi wielkie wezwanie. Jan Paweł II, VS 106