Wprowadzone przez PWTW

Nowe zasady kształcenia do doktoratu

Z początkiem października 2019 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie zgodnie z wytycznymi nowej ustawy, zmianie ulegną zasady kształcenia do doktoratu. W związku z tym rozpocznie działalność Szkoła Doktorska. Jednak, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w tym projekcie (1 miejsce), proponujemy także inną formę przygotowania do doktoratu pod nazwą “Licencjat Kanoniczny – Przygotowanie […]

Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji. Dołącz do nas!

Jak głosić Ewangelię współczesnemu światu? Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wyzwaniem, wobec którego Kościół staje od początku swego istnienia. Moment historyczny, który obecnie przeżywamy, stanowi wielkie wezwanie. Jan Paweł II, VS 106