Nowość! Szkoła Biblijna Collegium Joanneum

[SZKOŁA BIBLIJNA] „Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: bez Pisma Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa».”

Papież Franciszek, „Aperuit illis”

 

Szkoła Biblijna Collegium Joanneum to podstawowy kurs biblijny wprowadzający słuchaczy w teksty Starego i Nowego Przymierza. W ciągu czterech semestrów można poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z Biblią, z historią jej powstawania, ale także z przesłaniem, jakie niesie słowo Boże dla współczesnego świata.

W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Zapraszamy zarówno liderów, animatorów wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby poszukujące zrozumienia, jakie jest znaczenie słowa Bożego w ludzkim życiu. Zajęcia trwają cztery semestry i odbywają się w dwóch wersjach do wyboru.

Więcej szczegółów na: https://www.pwtw.pl/szkola-biblijna-collegium-joanneum/

W Polsce nie było jeszcze takiej szkoły!

[SZKOŁA DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY] „Zostałeś Księdzem, aby pomagać ludziom, nieść nadzieję, przybliżać im Boga. Nie zawsze wiesz, jak to robić. A nawet gdy próbujesz, młodzi ludzie często nie są tym zainteresowani.
Masz dobre serce i zapał. Nie zniechęcaj się! Przyjdź do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży” – w ten sposób Rektor PWTW, ks. prof. Krzysztof Pawlina zachęca księży i siostry z całej Polski do uczestnictwa w nowej propozycji naszej Uczelni.

Szkoła Duszpasterzy Młodzieży to oferta dla kapłanów  i sióstr, którzy pracują ze wspólnotami, studentami, mają kontakt z młodymi ludźmi i pragną lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących współczesną młodzież.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie otwiera rekrutację do Szkoły Duszpasterzy Młodzieży. Większość zajęć prowadzona będzie metodą warsztatową, w małych grupach. W programie poruszane będą zagadnienia z psychologii młodzieży, komunikacji, empatycznego słuchania, rozwiązywania konfliktów itp.

Wśród wykładowców znajdują się najwyższej klasy profesjonaliści z dziedziny psychologii, mediów, przepowiadania i duszpasterstwa młodzieży.

Zapisy i szczegółowe informacje w sekretariacie Uczelni. Więcej szczegółów na: https://www.pwtw.pl/szkola-duszpasterzy-mlodziezy/

Zobacz jakie wrażenia z uczestnictwa w naszej Szkole mają jej absolwenci:

Umocnij siebie, swoje małżeństwo i wspieraj inne! Zobacz nowy film promocyjny!

[STUDIUM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY] ,,Doświadczyłam jak mało wiem o uczuciach, potrzebach, i żyję obok siebie. Bez tego nie mogłam zrobić kolejnego kroku, ani pomagać narzeczonym i innym małżeństwom. Dziękuję Bogu, że tu przyszłam.” Ania

Jeśli chcecie/chcesz m. in.:

  • wzmocnić osobiste relacje interpersonalne
  •  poprawić efektywności komunikacji
  •  głębiej zrozumieć własne potrzeby
  •  nabyć umiejętności prowadzenia warsztatów
  •  pogłębić rozumienie nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności
  •  zobaczyć małżeństwo tak jak je widział Jan Pawła II

i mając taką wiedzę i umiejętności spróbować dotrzeć do innych, nasze studium jest dla Was/dla Ciebie.  Zajęcia mają charakter głównie warsztatowy i pogłębione są wiedzą ekspertów na tematy związane z małżeństwem i rodziną.

Spotykamy się w soboty. Szczegóły w zakładce: https://www.pwtw.pl/studium-malzenstwa-i-rodziny/ Zapraszamy!

Zobacz co o tej formie studiowania sądzą nas obecni studenci i absolwenci:

 

Kurs Liturgiczny dla fotografów – 28-29 lipca, 8-9 września 2020 r.

Kurs Liturgiczny w zakresie fotografowania i filmowania w czasie uroczystości religijnych odbędzie się 28-29 lipca 2020 r., oraz 8-9 września 2020 r. od 17 do 20.

Prosimy osoby zrekrutowane na Kurs, który z powodu pandemii nie odbył się   31 marca – 01 kwietnia br. by  nowym podaniem do dnia 20 czerwca 2020 r. potwierdzały  chęć odbycia Kursu w dacie przez siebie wybranej.

Więcej informacji

Jedyne w Polsce studia teologii w systemie ,,Blended learning”

[STUDIA E-LEARNINGOWE] Oprócz niestacjonarnych – sobotnich studiów magisterskich z teologii, Papieski Wydział ma w ofercie formę mieszaną (tzw. blended-learning). Jest ona odpowiednia dla wszystkich, którzy z powodu pracy zawodowej, czy miejsca zamieszkania nie mogą sobie pozwolić na przyjazd na uczelnię co tydzień. Dlatego proponujemy sześcioletnie studia kształcenia na odległość. Studenci uczestniczą w trzech pięciodniowych sesjach w ciągu roku, a pozostałe materiały otrzymują za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Jeśli nurtują cię pytania odnośnie do sensu i celu życia, zastanawiasz się, kim jest Bóg, próbujesz Go poznać, pogłębić swoją wiedzę i zyskać nowe umiejętności – ta oferta jest właśnie dla ciebie.

Ta forma studiów dedykowana jest dla wszystkich zainteresowanych teologią, mieszkających daleko od Warszawy lub poza granicami Polski. Wśród studentów i absolwentów mamy osoby między innymi z Niemiec, Włoch, Francji, Anglii, Szwajcarii, Grecji, Białorusi, Ukrainy i Australii.

Dzięki blended-learning będziesz miał okazję połączyć swoje zobowiązania z pragnieniem studiowania teologii. Więcej na platformie: e-pwtw.pl

Zobacz jak taka forma studiowania podoba naszym studentom:

Podejmij wyzwanie i zostań nauczycielem religii!

[PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE] Jeśli chcesz mieć wpływ na kształtowanie młodego pokolenia, pragniesz wychowywać do wartości i inspirować do nawiązywania relacji z Bogiem, to nasze Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne ułatwią ci to zadanie, przygotowując cię do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela religii.

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie prowadzi trzysemestralne studia z zakresu teologii i katechetyki. W programie między innymi wykłady z biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, pedagogiki, psychologii, liturgiki, teologii duchowości i katolickiej nauki społecznej.

Zajęcia odbywają się w soboty. Informacje o rekrutacji w zakładce https://www.pwtw.pl/podyplomowe-studia-teologiczno-katechetyczne/ Zapraszamy!

 

Jesteś magistrem teologii? Kształć się dalej!

[LICENCJAT KANONICZNY – PRZYGOTOWANIE DO DOKTORATU] to nowe, czteroletnie studia, które swoją podstawę prawną posiadają w Konstytucji o Nauce, jako inna forma kształcenia. Mają one strukturę dwuetapową. Po ukończeniu pierwszego, dwuletniego etapu i zaliczeniu egzaminu licencjackiego uczestnik może uzyskać stopień licencjata kanonicznego. Po ukończeniu i zaliczeniu drugiego etapu ma prawo ubiegać się o uzyskanie stopnia doktora teologii w trybie eksternistycznym.

W ofercie mamy cztery specjalności: Teologia dogmatyczna, Teologia pastoralna, Teologia św. Tomasza z Akwinu, Teologia duchowości

Zapraszamy zarówno osoby świeckie, jak i kapłanów i osoby zakonne. Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w tej formie kształcenia jest posiadanie dyplomu magistra teologii i pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe zasady rekrutacji: https://www.pwtw.pl/licencjat-kanoniczny/

Pozwól się pochwycić Bogu!

[TEOLOGIA DLA ZABIEGANYCH] Jesteś zabiegany, ale nadal masz wiele pytań o wiarę, o Boga? Postaramy się odpowiedzieć przynajmniej na niektóre z nich.

Od roku na naszym Wydziale działa studium „Teologii dla Zabieganych”. Najlepsi polscy teologowie dzielą się ze słuchaczami wynikami swoich refleksji i poszukiwań.

Bóg wcale nie jest tak daleko od człowieka, jak nam się niekiedy wydaje. Kroczy tuż obok, ukrył się w doświadczeniach wiary innych ludzi, w naszym  wysiłku serca i umysłu. Wszystkie rodzaje teologii: biblijna, moralna, dogmatyczna czy fundamentalna mają wspólny cel: ukazać obecność Boga w życiu świata. Zapraszamy na nasze wykłady.

„Teologia dla zabieganych” trwa cztery semestry. Spotykamy się średnio co drugą sobotę na trzy godziny. Po wykładach istnieje możliwość uczestniczenia w Mszy świętej wraz ze studentami naszej uczelni. Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Zapraszamy rodziców i młodzież, animatorów i liderów wspólnot, osoby szukające drogi do Boga. Więcej informacji na stronie uczelni: https://www.pwtw.pl/studium-teologia-dla-zabieganych/

Wyróżnienie dla pracującego na naszej uczelni ks. prof. dr hab. Józefa Naumowicza

Serdecznie gratulujemy ks. prof. Józefowi Naumowiczowi uhonorowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej”.

Wykładajacy na naszej uczelni patrolog, w swoich badaniach zajmuje się głównie historią wczesnego chrześcijaństwa, późnego antyku, a także Bizancjum i starożytnej Armenii.

W Jego wielkim dorobku naukowym, w którym znajduja sie także publikacje w Warszawskich Studiach Teologicznych, w ostatnich latach szczególny uznanie uzyskały takie publikacje książkowe jak: “Geneza chrześcijańskiej rachuby lat” (Warszawa 2000), “Prawdziwe początki Bożego Narodzenia” (Warszawa 2014), “Historia świątecznej choinki” (Kraków 2016), “Filokalia – teksty o modlitwie Jezusowej” (Kraków 2014).

Ks. Profesor był wybieranych do wielu gremiów naukowych (Komisja Bizantynologiczna PAN, Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN; Komitet Nauk Historycznych PAN, Komisja Patrologów Polskich).

Kieruje także seriami przekładów z języków starożytnych (Biblioteka Ojców Kościoła, Biblioteka Bizantyńska).

Wyrażając wdziecznosc za wieloletnią pracę na naszej uczelni, życzymy Ks. Profesorowi dalszych osiagnięć na płaszcznie naukowej i duszpasterskiej.

KAI

Teologia bez granic. Studia e-learningowe.

Powołanie i rozwój Diecezji Warszawsko-Praskiej – obrona pracy doktorskiej 

22 czerwca 2020 roku, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Macieja Radzikowskiego na temat „Powołanie i rozwój Diecezji Warszawsko-Praskiej w latach 1992-2017”.

Promotorem w przewodzie doktorskim był Rektor Papieskiego Wydziału, ks. prof. dr. hab. Krzysztof Pawlina. Recenzentami pracy byli: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i zarazem rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Czytaj dalej