Jubileusz ks. prof. Marka Starowieyskiego

Nasz profesor ks. Marek Starowieyski 26 czerwca obchodzi sześćdziesięciolecie kapłaństwa. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski jest cenionym w Polsce i za granicą znawcą Ojców Kościoła, miłośnikiem źródeł wczesnochrześcijańskich, autorem licznych publikacji, wykładowcą i duszpasterzem. Nadal prowadzi intensywne badania naukowe i działalność dydaktyczną, publikuje książki, a w 2017 roku otrzymał doktorat honoris causa na naszej Uczelni.

Czcigodnemu Jubilatowi życzymy, aby dobry Bóg pozwalał cieszyć się owocami służby drugiemu człowiekowi, obdarzał zdrowiem i siłami, a także potrzebnymi łaskami w drodze do Nieba. Niech kolejne lata ofiarnej posługi przy ołtarzu Chrystusa pomagają odkrywać Tajemnice Wiary i jeszcze mocniej kochać Boga i ludzi.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Zmarła Żona naszego wykładowcy p. Grzegorza Grochowskiego.
Łączymy się w bólu i modlitwie, polecając śp. Renatę miłosiernemu Ojcu, prosząc też o pocieszenie dla cierpiących po Jej stracie.
Uroczystości pogrzebowe śp. Renaty Grochowskiej odbędą się w poniedziałek 1 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku.
Msza święta będzie transmitowana na profilu Facebookowym parafii: https://www.facebook.com/zbawicielgdansk/
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Zmarłej i za całą Jej Rodzinę.

Nasz wykładowca ks. dr hab. Tomasz Jakubiak otrzymał tytuł “Profesora PWTW”.

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym, osobistym i kapłańskim.
Wielki Kanclerz PWTW JE Kardynał Kazimierz Nycz, po otrzymaniu nihil obstat Kongregacji Wychowania Katolickiego, mianował ks. Tomasza profesorem nadzwyczajnym nauk prawnych z zakresu prawa kanonicznego.

Czytaj dalej

Wręczenie dyplomów

W sobotę 06 czerwca 2020 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się wręczenie dyplomów dla absolwentów Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych.
W wyjątkowych okolicznościach związanych z pandemią, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, absolwenci tych studiów odbierali owoce swojej półtorarocznej pracy.

Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina w krótkim przemówieniu przypomniał, że świadectwo daje się swoim życiem i zachęcał absolwentów, aby nadal pogłębiali swoją wiedzę i relację z Bogiem, żeby w swoich szkolnych środowiskach przybliżali ludziom Boga.

Wdzięczni absolwenci wyrażali swoje zadowolenie i serdeczne podziękowanie zwłaszcza dla p. dr Marzanny Dubińskiej, kierownika tych studiów. A na ręce ks. Rektora złożyli wyrazy wdzięczności dla całej kadry profesorskiej Uczelni.

Trzysemestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne przygotowują do nauczania katechezy w szkole.  W tym roku studia ukończyło 76 osób.

Czytaj dalej

Nowy przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN

15 maja 2020 Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina został wybrany przewodniczącym Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Będzie pełnił tę funkcję przez trzy lata.

Komitet został powołany w 2003 roku. Kilka miesięcy temu ks. Pawlina został jego członkiem, a teraz wybrano go przewodniczącym. W skład tego gremium wchodzi trzydziestu teologów z całej Polski. Jednym z zadań, które stoi przed członkami Komitetu jest ocena i inicjowanie badań naukowych związanych z teologią.

Księdzu Rektorowi serdecznie gratulujemy i życzymy darów Ducha Świętego potrzebnych do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Inwestycja na dziś i na wieczność. Teologia na PWTW

Szanowni Państwo,

Nowy rok akademicki nie będzie taki jak przed pandemią. A czy zmieni się nasze życie? Ono na tyle będzie wyglądało inaczej, na ile o nie zadbamy.
Pandemia nie rozwiąże naszych problemów. Może je tylko skomplikować. Nasze życie zmienić mogą wyłącznie podejmowane przez nas decyzje.
Czytaj dalej

CO PANDEMIA ROBI Z NAUKĄ?

Uprawianie nauki jest czymś delikatnym i szczególnym. Wypracowany w starożytności model mistrz-uczeń zawierał w sobie nie tylko przekazywanie informacji, lecz także budowanie relacji i kształtowanie osoby. Uczeń próbował naśladować mistrza. Ten sposób uprawiania nauki stworzył cywilizację opartą na wartościach i relacjach międzyludzkich. Model „mistrz-uczeń” podlegał w historii różnym modyfikacjom, jednak stanowił on podstawowy wzorzec uprawiania nauki.

Czytaj dalej

ZMIANA ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO

Po konsultacji z Radą Rektora informuję, co następuje:

  1. Do końca semestru nie odbędą się wykłady w formie fizycznej. Wykłady będą kontynuowane w formie elektronicznej.
  2. Wykładowcy są zobowiązani do 15 maja 2020 roku dostarczyć materiały, które będą potrzebne studentom do zaliczenia sesji egzaminacyjnej. Studenci będą mieć więc prawie miesiąc na przygotowanie się do egzaminów.
  3. Sesja egzaminacyjna rozpocznie się 13 czerwca i potrwa do 27 czerwca. Egzaminy można przeprowadzać online, przez Skype’a albo inne komunikatory, poprzez pracę pisemną lub przez indywidualne spotkania z wykładowcą. Wybór pozostawiam profesorowi prowadzącemu zajęcia.
  4. Majowy zjazd studentów KnO (blended-learning) zostaje przesunięty na wrzesień i odbędzie się od 14 do 18 września. A następny od 16 do 20 listopada.
  5. Ex universa odbędzie się po 15 września.
  6. Egzaminy magisterskie w seminariach i ośrodkach zamiejscowych odbędą się w tych filiach. Komisje egzaminacyjne zostaną powołane z księży wykładających w tych ośrodkach. Za prawidłowe przeprowadzenie tych egzaminów odpowiedzialny jest Rektor seminarium i Dyrektor ośrodka zamiejscowego. Sekretariat PWTW dostarczy wzory protokołów i wszystkie niezbędne wymagania potrzebne do zachowania odpowiednich procedur.

 

Nowy rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się 19 września.
Rekrutacja na nowy rok trwa do 17 września.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
Rektor PWTW
Warszawa, 17 kwietnia 2020 roku

KONTAKT Z NAMI

Drodzy Studenci, Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 20 kwietnia (poniedziałek) Sekretariat PWTW będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową. Jeśli ktoś potrzebuje przyjść osobiście, prosimy o zachowanie wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

Już niedługo

Nie poznaję swojego miasta
Ściszone nagle życie
Bezludne przestrzenie
Przymrużone oczy sklepowych wystaw
Wołające w pustkę reklamy
Warszawo – gdzie jesteś
Żywotna dumna zawadiacka
Niepokonana Warszawo
Upokorzona pandemią

Siadam na ławce przy Krakowskim Przedmieściu
Szukam dźwięków kochanego miasta
Nasłuchuję
Może ktoś się roześmieje
Może Cyganka poprosi o datek
Cudzoziemiec zapyta o drogę
Na próżno
Ta cisza tak drażni
Tak boli ogromnie
Milczy też Chrystus przed kościołem Świętego Krzyża
Czyżby i On się przestraszył
Nie
On jest wierny swojej Warszawie
W ciszy szepce jej do ucha
Sursum corda
W górę serca – już niedługo

Ks. Krzysztof Pawlina
Warszawa, 15.04.2020


fot. z http://kolumber.pl/

Msza Święta w intencji studentów

Zbliża się Triduum Paschalne – nasze najważniejsze Święto. Będziemy je przeżywali w tym roku w innych okolicznościach, z równie głęboką wiarą i być może jeszcze większą nadzieją.

Każdej soboty spotykaliśmy się w kaplicy na wspólnej Eucharystii, aby poszukiwać Boga nie tylko w księgach, ale i w tabernakulum. Teraz modlimy się więcej w naszych domach. Pragniemy jednak nadal otaczać wszystkich Studentów, Pracowników i Przyjaciół uczelni naszą modlitwą. Dlatego w najbliższych dniach zostaną odprawione dwie Msze święte: w Wielki Czwartek o godz. 18.00 w kaplicy w Wilanowie (ks. Rektor Krzysztof Pawlina) oraz w Niedzielę Zmartwychwstania w Bliznem (ks. Janusz Stańczuk). Będziemy w nich prosili Boga o opiekę i błogosławieństwo dla Was i Waszych rodzin. W ten sposób Bóg pozwoli nam być razem w Jego Duchu. Jeżeli ktoś pragnie powierzyć nam bardziej szczegółową intencję modlitwy, prosimy, aby uczynił to wysyłając wiadomość na Facebooku na profilu uczelni. Niech Bóg zaopiekuje się nami w tym trudnym czasie epidemii i nieustannie ożywia nasze serca do miłości. Błogosławionych Świąt!