PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:

 

ADIUNKCI HABILITOWANI:

  • dr hab. Grzegorz GROCHOWSKI
  • ks. dr hab. Wacław KRÓLIKOWSKI SJ
  • ks. bp dr hab. Rafał MARKOWSKI
  • ks. dr hab. Krzysztof SIWEK
  • ks. dr hab. Tomasz STĘPIEŃ

 

ADIUNKCI:

 

ASYSTENCI:

  • ks. mgr lic. Przemysław ĆWIEK
  • ks. mgr lic. Przemysław ŚLIWIŃSKI

 

STARSI WYKŁADOWCY:

  • ks. mgr Wiesław KĄDZIELA
  • ks. mgr Zdzisław MIERZEJEWSKI